Puber zijn en de weg naar (jong) volwassenheid is niet altijd even makkelijk…
Uit ervaring, zowel privé als werk gerelateerd, weet ik dat het fijn is om daar ondersteuning in te mogen krijgen. Het is helemaal niet raar, of iets om je voor te schamen. Jij bent het waard om op zoek te gaan naar je krachten en kwaliteiten. Je mag geloven in jezelf en de toekomst. Ik help je daar graag bij. Samen op zoek naar waar jij voor staat, wat jij wilt en kan, zonder in een ‘hokje’ geplaatst te worden.
En natuurlijk ondersteun ik je daar, waar en hoe jij het wilt.
Het is niet vreemd of raar dat je soms even vast loopt op school, opleiding, werk of in de omgang met anderen. Dat betekent niet altijd gelijk dat je op zoek hoeft te gaan naar een diagnose en je moet laten onderzoeken. Nee, het is juist dapper dat je hieraan toegeeft en nadenkt wat je nodig hebt, om je pad (weer) te vinden. Vaak zit je vast in je eigen gedachtepatroon, die moeilijk te doorbreken is. Je hebt jezelf bewust, maar vaak onbewust, gedrag aangeleerd, wat hoort bij dat gedachtepatroon. Het kan dan helpend zijn, om hier met iemand anders naar te kijken en in te zien dat het ook anders kan en mag.

Mijn eigen weg richting (jong)volwassenheid is ook niet zonder slag of stoot gegaan. Ook ik heb twijfels en tegenslagen gehad. Door te luisteren naar mijn eigen ik, ben ik gekomen tot waar ik nu sta. Met vallen en opstaan heb ik mijn eigen lessen geleerd. Mijn slogan is lang geweest: “Het is zoals het is.’ Tot op een gegeven moment diezelfde houding mij tegen ging werken. Iets is pas zoals het is, als je zelf bewuste keuzes hebt gemaakt. Keuzes maken waar je volledig achter staat, vanuit je hart, je intuïtie. Niet luisteren naar dat stemmetje dat tegen je zegt dat je het toch niet kan. Nee, kijken naar wat je wilt en hoe je dat doel kan bereiken. Je doel voor ogen houden en trots zijn op iedere stap die je op de weg er naar toe zet.

1

Missie

Jongeren die van kastje naar muur gestuurd worden en tussen wal en schip vallen.

Visie

Samen aan de slag, om jouw krachten en talenten te ontdekken en te laten ontpoppen.

Kernwaarden

Aandacht, kracht, creativiteit, professionaliteit, trots, autonomie