Ik ben Mireille Hoppenbrouwers, het gezicht achter Jij & Kracht.
Ík ben 41 jaar en trotse moeder van 2 kinderen.
Mijn ervaring ligt in het werken met jongeren en jong volwassenen.
Ik heb gewerkt op groepen, waarbij ik samen werkte met verschillende disciplines.
Zo heb ik 6 jaar in de jeugdhulpverlening gewerkt en 11 jaar binnen de psychiatrie.
De laatste jaren heb ik voornamelijk ambulant gewerkt, waarin ik op zowel individueel als gezinsniveau begeleiding geboden heb.
Het werken met jongeren geeft mij energie. Ze zijn jong en onbevangen, maar dragen vaak ook een rugzak met zich mee. Het is mijn missie om deze jongeren dat steuntje in de rug te geven, dat ze nodig hebben. De jeugd is immers de toekomst!

In de loop der jaren heb ik een verandering gezien in de hulpverlening, zeker sinds de transitie van de jeugd en het passend onderwijs.
Door de veranderingen valt er een grote groep tussen wal en schip, waaronder de groep 18+.
Ik vind het van belang dat ook deze groep de juiste begeleiding krijgt en voel het als mijn roeping mij voor hen in te zetten.

Ik ben voor het persoonlijke contact en op basis van maatwerk vraaggericht en oplossingsgericht werken. Ik werk graag samen met je. Je bent voor mij wie je bent, zonder dat ik daar een oordeel aanhang.
Ik ben eerlijk en oprecht en humor is voor mij belangrijk. Hierdoor kan ik autonoom en met liefde en creativiteit mijn begeleiding bieden.

Ik vind het belangrijk om samen te ontdekken hoe jij het beste tot je recht komt en te zorgen dat jij lekker in je vel zit. Aangezien ik deze zoektocht zelf ook heb gehad, weet ik dat ik mezelf kan onderscheiden in mijn werk en van meerwaarde kan zijn voor jou!